Kundefortrolighet

Hos oss er du som kunde viktig – ingen personlige opplysninger vil komme på avveie.

Vi følger til en hver tid de lover og bestemmelser som regulerer det markedet vi er en del av. Vi oppfordrer uansett våre kunder til generelt å sette seg inn i salgsbetingelsene.

Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger kunder oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor kunden.

I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende informasjon om tilbud etc, gjøres dette bare når det er samtykket til det. Før samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem.

Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:

  • du har samtykket i utleveringen, eller
  • når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller
  • i lovbestemte tilfeller.